Ασφάλιση Αυτοκινήτου Q

Βασικές Καλύψεις πακέτου Q

 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων κατ’ άτομο

Υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατ’ ατύχημα

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική ευθύνη διαρροής καυσίμων

Αστική ευθύνη μεταφοράς οχήματος

Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς

Αστική ευθύνη φυλασσόμενων χώρων

Φροντίδα Ατυχήματος

Οδική βοήθεια

Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
Instagram