Καλώς 'Hλθατε στην QREP S.A.
 

H Q Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών Ανώνυμη Εταιρεία  με διακριτικό τίτλο QREP S.A. , πρώην Q Μεσίτες Ασφαλειών &  Αντασφαλειών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 .

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών για την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η QREP S.A. έχει έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 171, Τ.Κ. 17121.

Η QREP S.A. δραστηριοποιείται ως Ειδική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας “QIC EUROPE LIMITED” με διακριτικό τίτλο QEL,
η οποία εδρεύει στη Μάλτα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, στους Κλάδους ασφάλισης Οχημάτων και σκαφών Αναψυχής.

Προϊόντα & Υπηρεσίες
Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Οδική Βοήθεια
Νομική Προστασία
Φροντίδα Ατυχήματος
Συνεργαζόμενα Συνεργεία
Ασφάλιση Πλοίων
Γιατί να επιλέξω QREP S.A.
Εμπειρία
Αυτόνομο Εξελισόμενο Σύστημα IT
Πιστοποιημένη με πρότυπο EN ISO 9001-2015

Σεβασμός στον πελάτη. Ευθύτητα & Ειλικρίνεια. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με ξεκάθαρους όρους σύμβασης.

 Ιn House IT department με συνεχώς εξελισόμενο σύστημα ΙΤ. Σύγχρονη οργανωτική δομή και διαδικασίες εξελισσόμενες. Ευρηματικότητα, ιδέες και χρήση καινοτόμων μεθόδων.

Η QREP S.A. είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης της σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 με αριθμό 0118386064246.

Εξειδίκευση στην QREP S.A.

Η πολύχρονη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού και εταιρείας είναι στην άμεση διάθεση των συνεργατών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τεχνογνωσίας υψηλών προσδοκιών.

 

Τεχνογνωσία στην QREP S.A.

Στην σημερινή εποχή πιστεύουμε ότι η QREP S.A. μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κατ’ επέκταση των πελατών δημιουργώντας καινοτόμα και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
Instagram